تبلیغات
ضمیر - علی نیکجو - نمایش آرشیو ها

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:نویسندگان

:آخرین پستها

آماروبلاگ

پنجاه و هفتم- ملال
پنجاه و ششم - ماهی
پنجاه و پنجم - حفره ها
پنجاه و چهارم - قایقران
پنجاهم - سطرهای ترسناک
چهل و نهم - باران
چهل و هشتم - مرد آرام
چهل و هفتم - دیگر چه میتوان گفت ؟
چهل و ششم - نروادای عزیز
چهل و پنجم - شاملوی ما
چهل و چهارم - ما و معروف ها
چهل و سوم - برف
چهل و دوم - کامو و ما
چهل و یکم - ثریا در اغما
چهلم - چهلم ..
سی و نهم - وُلفِ نازنین
سی و هشتم - آوای کشتی ها
سی و هفتم - نیامد
سی و ششم - " علی "
سی و پنجم - یلدا
سی و چهارم - به سودای تو
سی و سوم - تهران دلت همیشه غبارآلود
سی و دوم - بعد از ظهر پاییزی
سی و یکم - نقاشیها ..
سی ام - لافِ صلاح
بیست و نهم - لیلا
بیست و هشتم - از شعر
بیست و هفتم - روزگارِ غریب
ببست و ششم - به رحمتِ سر زلفِ تو
بیست و چهارم - مثلِ دیگران شدن
بیست و سوم - تماشای رنجِ دیگران
بیست و دوم - جولیا..
بیست و یکم - زن
بیستم - این مطلب حذف شد
حافظ، حافظه ی ماست ؟
هجدهم - تا ابد
هفدهم - رستگاری
شانزده - غلامِ خانه های روشن
پانزده - جلوه گری
چهارده - با شما هستم آقای احمدی
سیزده - دنائتِ مدرن، احساس تکلیفِ بلاهت بار
دوازده - کالا بوده گی
یازده - اینستاگرام و بلاهتِ مدرن
ده- میراثِ عصرِ ما
نُه - شطحیاتِ آقا کمال
هشت - کمپ یَرموک و ما
هفت - ما و جِف کاستلو
شش - جامعه شناسیِ خشونت
پنج - شهرزاد
چهار - نقاشی : ایوان مخوف


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2